VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Aplikace pro řízení pojezdu mobilního robotu

Autoři: Tomáš Kot, Vladimír Mostýn
Rok vzniku: 2011
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Aplikace pro řízení pojezdu mobilního robotu
Stručná charakteristika programu

Program slouží k ovládání pojezdu podvozku kolového nebo pásového mobilního robotu. Aplikace umožňuje ovládání dvou pohonů (levá strana, pravá strana) robotu pomocí ovládacích prvků na formuláři, pomocí klávesnice nebo pomocí připojeného herního ovladače (gamepad, joystick).

Nezbytné periferie: kolový nebo pásový podvozek s diferenčním řízením, s hotovým řízením nižší úrovně a komunikací s řídicí aplikací prostřednictvím sériové linky RS232.

Doporučené periferie: libovolný herní ovladač typu gamepad nebo joystick kompatibilní s DirectInput nebo Xinput (Xbox 360).

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.