VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Určení potřebného lisovacího tlaku při tváření materiálů metodami ECAP a TWECAP

Autor: Milan Mihola
Rok vzniku: 2011
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Určení potřebného lisovacího tlaku při tváření materiálů metodami ECAP a TWECAP
Stručná charakteristika programu

Software slouží k určení potřebného tlaku, jež musí vyvinout lisovací zařízení při zpracovávání vzorků metodami ECAP a TWECAP, případně při vytváření polotovarů lisováním z prášků. Hledaná hodnota vychází z požadovaného lisovacího tlaku, tvaru průřezu vzorku (kruh, čtverec, obdélník, pravidelná n-úhelník), plochy průřezu vzorku a plochy, respektive průměru hlavního válce lisovacího zařízení. Hledaná hodnota potřebného lisovacího tlaku následně odpovídá tlaku pracovní kapaliny lisovacího zařízení, který je možné vyčíst na příslušném ukazateli lisovacího zařízení.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.