VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Určení potřebných výkonů pohonných jednotek čtyřkolového mobilního servisního robotu

Autor: Milan Mihola
Rok vzniku: 2011
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Určení potřebných výkonů pohonných jednotek čtyřkolového mobilního servisního robotu
Stručná charakteristika programu

Software slouží k orientačnímu určení potřebných velikostí krouticích momentů, jež musí být přeneseny z pohonných jednotek na jednotlivá kola mobilního čtyřkolového servisního robotu, respektive k určení maximální výšky překážky, kterou je schopen robot v dané konfiguraci poháněných kol překonat. Podstatnou roli zde hrají koeficienty tření mezi jednotlivými koly robotu a podkladem, respektive překážkou.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.