VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Určení potřebných výkonů pohonných jednotek čtyřkolového MR při pohybu po nájezdové rampě

Autor: Milan Mihola
Rok vzniku: 2011
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Určení potřebných výkonů pohonných jednotek čtyřkolového MR při pohybu po nájezdové rampě
Stručná charakteristika programu

Software slouží k orientačnímu určení potřebných velikostí krouticích momentů, jež musí být přeneseny z pohonných jednotek na jednotlivá kola mobilního čtyřkolového servisního robotu, respektive ke kontrole úrovně trakce mezi jednotlivými koly robotu a plochou nájezdové rampy. Je určen ke znatelnému zkrácení doby potřebné pro návrh základních parametrů lokomočního subsystému mobilních servisního robotu v době navrhování možných variant řešení.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.