VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Návrhový výpočet rotačního pohonu

Autor: Jiří Šablatura
Rok vzniku: 2010
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Návrhový výpočet rotačního pohonu
Stručná charakteristika programu

Aplikace pro dimenzování rotačního pohonu, který je tvořen přepočtem všech potřebných parametrů na hřídel motoru. Součástí je i integrovaný výpočet redukovaného momentu. Aplikace usnadňuje uživateli práci tím, že automaticky dopočítává všechny hodnoty, které je možno vyčíslit na základě již nadefinovaných vstupních hodnot. Výsledky jsou zobrazovány v samostatném okně a lze je i uložit do souboru ve formátu rtf.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.