VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Výpočet odporů při pohybu kolových MR

Autor: Jiří Šablatura
Rok vzniku: 2010
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Výpočet odporů při pohybu kolových MR
Stručná charakteristika programu

Jedná se o softwarovou aplikaci, která umožňuje vypočítat celkový jízdní odpor působící na kolový podvozek v pěti krocích. Prvním krokem je definování všech potřebných parametrů pro výpočet, během, kterého je vypočítán odpor stoupání. Druhým krokem je definování tření (terénu), zde můžeme použít již předdefinované parametry, které lze modifikovat anebo si vytvořit vlastní. Třetím krokem je definování vnějšího prostředí pro výpočet odporu vzduchu. Čtvrtým krokem je definování parametrů až osmi kol pro upřesnění výpočtu. Posledním krokem je definování dodatečného zatížení, které působí na vozidlo. Výsledky jsou zobrazovány v samostatném okně a lze je i uložit do souboru ve formátu rtf.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.