VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Výpočet redukovaného momentu

Autor: Jiří Šablatura
Rok vzniku: 2010
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Výpočet redukovaného momentu
Stručná charakteristika programu

Jedná se softwarovou aplikaci pro výpočet redukovaného krouticího momentu. Definováním struktury převodů (převodovka, počet dalších převodů) a hodnot jednotlivých parametrů (až 20x moment setrvačnosti segmentu převodů, až 10x převodové číslo, až 10x moment setrvačnosti zátěže) si připravíme výpočet. V zobrazeném schématu struktury se vyplňují jednotlivé parametry dle uživatelských požadavků a následně je proveden výpočet. Výsledky jsou zobrazovány v samostatném okně a lze je uložit do souboru ve formátu rtf.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.