VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Program pro vizuální tvorbu a editaci řídicích bloků programu MSC Adams

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2010
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Program pro vizuální tvorbu a editaci řídicích bloků programu MSC Adams
Stručná charakteristika programu

Autorizovaný software slouží jako doplněk k simulačnímu systému MSC Adams. V samotném programu MSC Adams je pro tvorbu bloků řídicích systémů a jejich vzájemných vazeb použit velmi nepřehledný a nepohodlný způsob. Autorizovaný software slouží jako externí editor těchto blokových schémat, umožňuje přehlednou grafickou tvorbu, jednoduchou editaci vlastností jednotlivých bloků a tvorbu vazeb pomocí spojovacích čar. Samozřejmostí je možnost exportu a importu schémat mezi MSC Adams a tímto SW.

Vstup: Soubor cmd exportovaný z MSC Adams.

Výstup: Soubor cmd importovatelný do MSC Adams.

Dostupné bloky: Všechny bloky MSC Adams (vstupní signál, suma, zesílení, integrace, filtry, přenosová funkce, PID regulátor, přepínač, výstupní signál).

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.