VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Testovací aplikace pro pákové ovladače

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2010
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Testovací aplikace pro pákové ovladače
Stručná charakteristika programu

Autorizovaný software slouží testování pákových ovladačů (joystick, gamepad, volant atd.). Zobrazuje vlastnosti připojeného ovladače a data všech jeho os a tlačítek. Dále pak umožňuje využití silové zpětné vazby (force-feedback), kdy je možno vytvářet všechny dostupné efekty (konstantní síla, rampová síla, pružina, sinová síla) s libovolným nastavením parametrů.

Program komunikuje prostřednictvím DirectX (DirectInput) a proto dokáže pracovat s libovolným (herním) zařízením kompatibilním s DirectInput, což jsou defacto všechny dostupné joysticky, gamepady, volanty a další různé ovladače.

Pro využití Force-Feedback funkcí je nezbytný ovladač podporující silovou zpětnou vazbu (typicky se jedná o joysticky a volanty). Některé jiné ovladače (typicky gamepady) podporují pouze vibrace a budou na všechny FF efekty vytvořené pomocí aplikace reagovat vibrováním (s různou intenzitou a délkou).

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.