VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

3D vizualizace 2D dat laserového scanneru

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2010
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip 3D vizualizace 2D dat laserového scanneru
Stručná charakteristika programu

Autorizovaný software slouží k vyčítání dat z laserových scannerů řady URG firmy Hokuyo a jejich 3D vizualizaci. Data poskytovaná těmito laserovými scannery mají charakter 2D plošných snímků vzdáleností v úhlu a rozsahu délek daných typem přístroje. Autorizovaný software tato data zobrazuje v 3D prostředí vykreslením pomyslných zdí detekovaných scannerem a lépe tak vytváří dojem jejich skutečného významu.

Nutné periferie: Laserový scanner řady URG vyrobený firmou Hokuyo připojený přes USB, s nainstalovanými ovladači.

Potřebný HW: Osobní počítač vybavený systémem Windows a libovolnou grafickou kartou nebo integrovaným grafickým čipem kompatibilním s Direct3D 9.0c.

Výstup programu: grafická vizualizace v reálném čase vykreslená pomocí Direct3D 9.0c.

Spuštění programu: jako parametr příkazového řádku je nutno zadat jméno virtuálního sériového portu vytvořeného scannerem po připojení na USB rozhraní, například: LaserScanner.exe COM1

V případě spuštění aplikace bez připojeného vhodného scanneru bude zobrazen testovací statický snímek.

Ovládání programu:

  • držení pravého tlačítka myši + pohyb myší: otáčení úhlu pohledu,
  • držení prostředního tlačítka myši + pohyb myší: posun pohledu,
  • kolečko myši: přibližování/vzdalování pohledu.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.