VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Software pro komunikaci s měřícím přístrojem Dräger X-am 5000

Autoři: Ján Babjak, Tomáš Kot
Rok vzniku: 2010
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Software pro komunikaci s měřícím přístrojem Dräger X-am 5000
Stručná charakteristika programu

Program umožnuje prostřednictvím infračerveného rozhraní Dräger DIRA vyčítat a zobrazovat údaje získané měřícím přístrojem Dräger X-am 5000. Program je připraven pro zobrazení hodnot ze všech instalovaných měřících senzorů. Po navázání bezdrátového optického spojení dojde k čtení hodnot, které měřící přístroj zobrazuje na displeji.

Nutné periferie: detektor plynů Dräger X-am 5000, IR převodník Dräger DIRA připojený na USB port.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.