VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Software pro práci s VV kartou Humusoft MF624

Autor: Ján Babjak
Rok vzniku: 2010
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Software pro práci s VV kartou Humusoft MF624
Stručná charakteristika programu

Tato aplikace umožnuje ověřit všechny základní funkce IO karty Humusoft MF624. Pro možnosti demostrace funkce je potřeba přípravek, který umnožňuje na vybrané vstupy a výstupy připojit periférie, prostřednictvím kterých je možné demonstrovat všechny možnosti karty. Jsou využity všechny typy vstupů a výstupu (digitální, analogové, PWM, IRC). Demonstrace je realizována za použití řízení malého DC motoru, který roztáčí druhý DC motor, který slouží jako měřící (jak prostřednictvím generovaného elektromotorického napětí, tak prostřednictvím IRC enkodéru).

Nutné periferie: měřící karta MF624 s připojenými periferiemi dle přiložené dokumentace.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.