VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Automatická detekce identifikační barvy

Autor: Petr Špaček
Rok vzniku: 2010
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Automatická detekce identifikační barvy
Stručná charakteristika programu

Autorizovaný software provádí automatickou detekci identifikační barvy, kterou mohou být označeny objekty zájmu. Software automaticky detekuje zvolenou identifikační barvu obrazu pořízeného kamerou. Detekce probíhá v reálném čase. Princip detekce spočívá v určení vzdálenosti od referenční barvy v barevném spektru. Výsledek je vypočten vyhodnocen a zobrazen na monitoru. Sofware je samostatně spustitelná aplikace pro WIN XP, Windows Vista, Windows 7.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.