VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Výpočet koeficientů zkreslení čočky u kamery

Autor: Petr Špaček
Rok vzniku: 2010
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Výpočet koeficientů zkreslení čočky u kamery
Stručná charakteristika programu

Autorizovaný software provádí výpočet koeficientu zkreslení čočky kamery. Kamerou je pořízen snímek kalibrační šachovnice a následně jsou automaticky dekovány rohy. Z pozic rohu jsou určeny koeficienty zkreslení čočky kamery. Software je samostatně spustitelná aplikace pro WIN XP, Windows Vista, Windows 7.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.