VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Zprostředkování prostorového vjemu operátorovi

Autor: Petr Špaček
Rok vzniku: 2008
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Zprostředkování prostorového vjemu operátorovi
Stručná charakteristika programu

Software zprostředkovává prostorový vjem operátorovi. Zprostředkovaní je zajištěno tak, že prostředí je snímáno pomocí dvou kamer, které mají rovnoběžné optické osy a zároveň jsou umístěny ve stejné rovině. Poté je proveden výpočet pomocí PC a výsledné obrazy jsou posílány na dva výstupy grafické karty PC, pro levé a pravé oko zvlášť. Zde jsou připojeny 3D brýle, které má operátor nasazeny. Software automaticky ostří na vzdálenost objektů, které jsou sledovány operátorem (kamerami). Vzhledem k tomu, že algoritmus pracuje matematicky, není potřeba nijak fyzicky s kamerami pohybovat. Stačí mít kamery navzájem rovnoběžné. Tím je zajištěna vysoká kvalita a stabilita výsledného obrazu.

Požadavky:

  • Dvě kamery s rozlišením 1024x768 (každá kamera musí být připojena samostatné rozšiřující kartě).
  • 3D brýle s možnosti připojit D-Sub pro levé a pravé oko zvlášť (rozlišení 800x600, obnovovací frekvence 60 Hz).
  • Grafická karta s dvěma výstupy D-Sub (Windows musí být nastaveny pro využívání obou monitorů).
  • Kamery musí být shodně nastaveny (vyvážení bílé, uzávěrka, clona, zaostření...).

Sestava na které bylo testováno: Kamery DFK 31F03, brýle CyberMind HI-Res900, počítač Intel Pentium 4 dual-core 3.2GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quatro FX560, Windows XP.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.