VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Software pro dálkové monitorování měřících jednotek

Autoři: Tomáš Kot, Ján Babjak
Rok vzniku: 2015
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Software pro dálkové monitorování měřících jednotek
Stručná charakteristika programu

Software umožňuje dálkové (bezdrátové) zobrazení základních údajů měřících jednotek obsahujících čidla teploty, vlhkosti, srdečního tepu a pohybové aktivity, určených pro monitoring osob během nebezpečných situací (hasiči, záchranáři atd.). Údaje jsou zobrazeny formou karet jednotlivých jednotek příslušejících kontrolovaným osobám. Karty je možno přesouvat dle potřeby. Případné kritické hodnoty jsou na kartách vizualizovány barevně i grafickými symboly.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.