VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Výpočet svěrného spoje

Autoři: Matěj Gala, Zdeněk Konečný
Rok vzniku: 2015
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Výpočet svěrného spoje
Stručná charakteristika programu

Jedná se o metodiku návrhu příruby se svěrným spojem podpořenou výpočtem v MathCadu, který je parametricky propojen s modelem součásti příruby v CAD systému CREO. Spojení umožňuje automatické vygenerování základního 3D modelu příruby nebo jeho změny na základě návrhového výpočtu.

Návod k použití tohoto výpočtu je podrobně popsán v příloze diplomové práce M.Galy z roku 2014.

Ověřeno v rozmezí zadání Mk od 1 – 25 Nm.

Kontroluje a počítá: Svěrnou sílu, délku náboje, šrouby.

Průběžná kontrola uživatelského zadávání podmínkami „OK“ a „FALSE“ při nesplnění dovolených rozmezí

Utahovací moment šroubu– vycházející z osové síly ve šroubu a hodnotou předpětí získanou experimentálním porovnáním hodnot utahovacího momentu spojek obdobné konstrukce a přizpůsobení výpočtu koeficientem.

Na konci výpočtu je uživatel seznámen s hlavními silovými parametry a s hodnotami, které se exportují do Crea.

Generování základního 3D modelu v Creu je pod kontrolou řady relací.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.