VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Výpočet lamelové spojky

Autoři: Matěj Gala, Zdeněk Konečný
Rok vzniku: 2015
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Výpočet lamelové spojky
Stručná charakteristika programu

Byla vytvořena metodika návrhu lamelové spojky podpořená výpočtem v MathCadu, který je parametricky propojen s modelem součásti spojky v CAD systému CREO.

Spojení umožňuje automatické vygenerování základního 3D modelu spojky nebo jeho změny na základě návrhového výpočtu.

Ověřen v rozmezí zadání Mk od 1 – 100 Nm.

Kontroluje a počítá: počet lamel, velikost lamel, střední průměr, velikost obložení.

Průběžná kontrola uživatelského zadávání podmínkami „OK“ a „FALSE“ při nesplnění dovolených rozmezí.

Na konci výpočtu je uživatel seznámen s hlavními silovými parametry a s hodnotami, které se exportují do Crea.

Generování základního 3D modelu v Creu je pod kontrolou řady relací.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.