VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Dynamická knihovna pro I2C zbernici zařízení Netduino Plus 2

Autor: Zdenko Bobovský
Rok vzniku: 2015
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Dynamická knihovna pro I2C zbernici zařízení Netduino Plus 2
Stručná charakteristika programu

Výstupem je DLL, které umožňuje vytvoření komunikace mezi Master a Slave. Zapisování příkazu z Master do Slave, čtení odpovědi ze Slave. Práce se Slave registry: zapsání jednoho parametru do jednoho registru, zapsání pole parametrů do po sobě jdoucích registrů, jeden parametr = jeden registr, čtení pole parametrů z po sobě jdoucích registrů. Verze 1.0.0.0.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.