VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Dynamická knihovna pro řízení pohonu Dynamixel

Autoři: Zdenko Bobovský, Stefan Grushko
Rok vzniku: 2015
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Dynamická knihovna pro řízení pohonu Dynamixel
Stručná charakteristika programu

Dll umožňuje řízení servomotoru Dynamixel řady AX-12A pomocí desky Netduino Plus 2 prostřednictvím virtuální komunikaci (oboustranná) na COM1-4. Na každou virtuální komunikaci je možno připojit motory s ID 0..252 (kromě 200, 100). Každý motor je samostatnou instanci třídy a ta instance ukládá v sobe parametry skutečného servomotoru (omženi úhlů natočeni, teploty, atd.). Třida umožňuje řízení servomotorů v režimu kloubu i v režimu nekonečného otáčení (kolo). ErrorProcessing.cs umožňuje zpracovaní chyb při komunikací s servomotory Dynamixel (překročení teploty, maximálního momentu atd.). Verze 1.0.0.0.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.