VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Dynamická knihovna pro analogový IR senzor

Autoři: Zdenko Bobovský, Jiří Suder
Rok vzniku: 2015
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Dynamická knihovna pro analogový IR senzor
Stručná charakteristika programu

Výstupem z dll je napětí ve voltech a vzdálenost v jednotkách: mm,cm,dm,m. Jednotky si uživatel nastavuje ve funkci SetUnits. GetLenght – funkce pro získání naměřené vzdálenosti GetVoltage – funkce pro získání naměřeného napětí Uživateli je umožněno přistupovat v dll pomocí několika funkcí. Může pomocí nich nastavit jednotky, ve kterých bude dostávat vzdálenost, nastavit filtr, což je počet naměřených hodnot ze senzoru, z kterých se udělá průměr (pro zvýšení přesnosti měření) a možnost vypnout IR senzor. SetUnits – Funkce pro nastavení jednotek, možné vstupy funkce: mm, cm, dm, m. Dispose – Funkce pro vypnutí IR senzoru. SetFiltr – Funkce pro nastavení filtru. Vstup v datovém typu: byte. Verze 1.0.0.0.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.