VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Dynamická knihovna pro senzor SRF08

Autor: Zdenko Bobovský
Rok vzniku: 2015
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Dynamická knihovna pro senzor SRF08
Stručná charakteristika programu

Pro měření se první volá Zmer() - změří vzdálenost a čeká 70ms na návrat. Pak je možné přistupovat k výsledkům pomocí ReadEcho(echo) kde echo je číslo echa které se vrátilo zpět, řazeno postupně, počet ech 1÷17 pokud je nějaké echo nulové tak všechny následující budou nulové taky. Dále je možné přistoupit k intenzitě světla senzoru pomocí ReadLight(). Senzor dále umožňuje změnu adresy pomocí ZmenAdesu(Address.NováAdresa), kde dojde ke změně adresy a opětovnému připojení na novou adresu. Verze 1.0.0.0.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.