VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Dynamická knihovna pro senzor HTU21D-F

Autor: Zdenko Bobovský
Rok vzniku: 2015
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Dynamická knihovna pro senzor HTU21D-F
Stručná charakteristika programu

Dll umožňuje měřit teplotu (ZmerTeplotu()) a relativní vlhkost prostředí (ZmerVlhkost()). Z těchto údajů knihovna umožňuje výpočet teploty rosného bodu (TeplotaRosnehoBodu()). Tato funkce si v jedné variantě teplotu a vlhkost změří před výpočtem, v druhé si teplotu a vlhkost změří před výpočtem a navíc teplotu a vlhkost vrací zároveň s teplotou rosného bodu, nebo v další variantě vypočítá teplotu rosného bodu ze zadané teploty a vlhkosti. Verze 1.0.0.0.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.