VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Dynamická knihovna pro analogový akcelerometr

Autoři: Zdenko Bobovský, Stefan Grushko
Rok vzniku: 2015
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Dynamická knihovna pro analogový akcelerometr
Stručná charakteristika programu

Dll konvertuje hodnoty z analogových vstupů do hodnot zrychlení v jednotkách: násobky gravitačního zrychleni; metry za sek^2. Je moznost nastaveni konstant pro jednotlivé osy. Také byla vytvořena dědičná třida pro akcelerometr MMA7341LC a byly určené konstanty pro jednotlivé osy. V případě, že akcelerometr má připojené GSEL a 0g k digitálním pinům Netduino, třida umožňuje detekování volného pádu akcelerometru (logická 1 na 0g) a změnu citlivosti senzoru na ±9g (defaultní je ±3g). V případě detekce volného pádu bude zavolaná metoda g0FreeFall_OnInterrupt, kterou může podle potřeby změnit uživatel. Verze 1.0.0.0.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.