VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Dynamická knihovna pro senzor Hokuyo

Autoři: Zdenko Bobovský, Robert Pastor
Rok vzniku: 2015
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Dynamická knihovna pro senzor Hokuyo
Stručná charakteristika programu

Dll umožňuje připojení k senzoru pomocí sériového portu, spuštění a zastavení laseru, použití příkazu pro jednotlivá nebo průběžná měření, nastavení měřícího rozsahu, změnu přenosové rychlosti dat, změnu rychlosti otáčení motoru, získání informací o nastavení a parametrech zařízení a jiné funkce. Součástí třídy je i jednoduchý filtr naměřených hodnot, který vrací průměrnou hodnotu z několika po sobě jdoucích měření. Verze 1.0.0.0.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.