VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Jednoduchý 3D čárový grafický engine

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2017
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Jednoduchý 3D čárový grafický engine
Stručná charakteristika programu

Výsledkem je skupina tříd pro programovací prostředí Visual Studio C# (soubory .cs) obsahující potřebný kód pro rychlé a jednoduše použitelné vykreslování základních 3D geometrických tvarů a čar v perspektivním promítání. Metody tříd zajišťují všechny potřebné matematické transformace včetně plně funkční kamery s perspektivním promítáním (funkce otáčení, posouvání a zoomování, např. pomocí myši). Vykreslované objekty mohou mít definovánu barvu čáry, není však možno provádět výplně – jedná se pouze o čárové vykreslení. Třídy jsou velmi snadně použitelné a vhodné pro rychlé testování algoritmů, jednoduchou vizualizaci výsledků apod.

Dynamická knihovna je naprogramována v C#, vykreslování probíhá pomocí GDI+. Potřebný SW: Operační systém Windows 7/8/10, .NET Framework 4.5. Výstup aplikace: Vykreslování grafiky do zadaného prvku typu Picture Box.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.