VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Knihovna pro generování textury zvoleného fontu

Autor: Tomáš Kot
Rok vzniku: 2017
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Knihovna pro generování textury zvoleného fontu
Stručná charakteristika programu

Dynamická knihovna umožňuje generování obrazového souboru (textury) obsahujícího všechny základní znaky zvoleného fontu (název fontu, velikost, styl) v úsporném maticovém uspořádání. Znaky jsou generovány pomocí knihovny GDI a obsahují definovaný stupeň vyhlazení hran. Zároveň je vygenerován druhý soubor obsahující číselné definice poloh jednotlivých znaků v obrazovém souboru dle ASCII kódu daného znaku. Výsledné soubory je možno využít např. v grafických uživatelských rozhraních pro vypisování textů pomocí OpenGL či DirectX.

Dynamická knihovna je naprogramována v C++ pomocí čistého WinAPI a GDI. Potřebný SW: Operační systém Windows Vista a novější, libovolná aplikace schopna volat funkce ve standardní DLL knihovně. Výstup aplikace: Dvojice souborů uložených na disku.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.