VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Detektor krabic uložených v přepravních kontejnerech

Autor: Zdenko Bobovský
Rok vzniku: 2018
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Detektor krabic uložených v přepravních kontejnerech
Stručná charakteristika programu

Detektor pracuje s organizovaným mračnem bodů, kdy na základě vstupních parametrů určí pozici a orientaci krabic a potencionálních krabic. Vstupními parametry jsou krom samotného mračna i nulová pozice mračna vůči kontejneru, natočení souřadného systému mračna vůči kontejneru, rozměry krabice s možnou tolerancí. Výstupem je pole krabic a jejich pozice a orientace vůči souřadnému systému senzoru, přibližné rozměry krabice. Taky informace jestli je krabice plně detekována, nebo je potřeba přesněji detekovat její tvar před odebráním (poškozené krabice).

POZOR: tento SW není k dispozici zdarma, pro zjištění přesných licenčních podmínek prosím kontaktujte autora.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.