VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Systém pro optimální výběr robotu s ohledem na danou trajektorii robotu

Autoři: Tomáš Kot, Ján Babjak
Rok vzniku: 2020
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Systém pro optimální výběr robotu s ohledem na danou trajektorii robotu
Stručná charakteristika programu

Software slouží jako nástroj, který na základě zadané trajektorie koncového bodu robotu a dalších parametrů (rychlost atd.) vizualizuje projetí trajektorie zvoleným typem robotu, včetně vizualizace kritických míst (mimo dosah trajektorie, kolize části robotu, překročení maximální rychlosti). Uživatel může nastavit požadovanou polohu robotu vůči zadané trajektorii. Rovněž je k dispozici funkce pro automatické nalezení všech možných poloh daného robotu vůči zadané trajektorii vzhledem k omezením pracoviště (překážky). Tuto funkci je možno spustit jak pro jeden zvolený robot, tak automaticky pro všechny roboty z databáze aplikace.

Pro využití SW je nutno získat licenci!

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.