VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Interface pro přenos dat

Autoři: Ján Babjak, Tomáš Kot
Rok vzniku: 2020
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: Soubor .zip není v databázi!
Stručná charakteristika programu

Předložený software primárně funguje jako interface pro komunikaci se systémem měření teplot. Obsluhuje sériovou linku (RS232/USB VCP) a zpracovává data naměřených hodnot (není podmínkou, je možno aby data reprezentovala i jiné fyzikální veličiny) přijatá prostřednictvím textového protokolu. Takto získaná data jsou následně odfiltrována a uložena do csv souboru (pro export dat do excelu) a zároveň tento software nabízí možnost, prostřednictvím příslušné knihovny) přenášet data do IoT systému PTC ThingWorx.

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.