VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily autorizovaného software

← Zpět na přehled aplikovaných výstupů

Software pro optimalizaci polohy robotu vůči trajektorii

Autoři: Tomáš Kot, Zdenko Bobovský
Rok vzniku: 2022
Licence: vyžadována
Licenční poplatek: zdarma
Spustitelný soubor: zip Software pro optimalizaci polohy robotu vůči trajektorii
Stručná charakteristika programu

Software slouží jako nástroj, který pro zvolený typ robotu a zadanou definici pracoviště a trajektorie koncového bodu robotu vyhledá všechny možné polohy robotu v rámci daného pracoviště tak, aby robot dokázal trajektorii celou projet při dodržení požadované rychlosti a bez výskytu kolizí. Jednotlivé takto nalezené možné polohy robotu jsou poté hodnoceny podle nastavené kombinace kritérií a je vybrána optimální poloha. Kritéria zahrnují zejména kinematické vlastnosti – minimalizace rychlostí kloubů robotu, vyhnutí se singulárním polohám atd.

Pro využití SW je nutno získat licenci!

Licenční podmínky

Licenční podmínky platí pro všechny softwarové produkty dostupné na stránkách Katedry robotiky, pokud není u kontrétního software vysloveně uvedeno jinak.

Softwarové produkty je možno využívat pro osobní potřebu, komerční využití je zakázáno. Majitel autorských práv (Katedra robotiky) musí být zájemcem o užívání softwarového produktu předem uvědoměn. Heslo pro rozbalení zip archivu se spustitelným kódem programu (pokud je u daného ASW vyžadováno) je možno získat na požádání u autora ASW. Licenční poplatek není vyžadován.

Uživatel softwarového produktu se zavazuje, že nebude tento produkt dále žádnou formou šířit (v celém rozsahu ani jeho částí) a nebude jej žádným způsobem upravovat ani zasahovat do jeho kódu.