VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Výuka CAD/CAM systémů využitím nástroje VPN Client
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Konference BELCOM\' 06, Spolupráce univerzi při efektivní tvorbě využívání vzdělávacích zdrojů, Praha 2006
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Výuka CAD/CAM systémů využitím nástroje VPN Client. In Konference BELCOM\' 06, Spolupráce univerzi při efektivní tvorbě využívání vzdělávacích zdrojů, Praha 2006. Praha : ČVUT Praha, 2006. s. 36. ISBN 80-239-6601-4.