VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Aplikované výstupy katedry

Aplikované výstupy zahrnují patenty, funkční vzorky, prototypy, úžitné a průmyslové vzory a autorizovaný software.

Na výstupy typu autorizovaný software je v následujícím výpise možno kliknout, čímž se dostanete na stránku s detaily daného software a možností stáhnutí.

Filtrování


Druh:


2019

Prototypy, funkční vzorky

 • Kot, T., Babjak, J. Systém pro on-line snímání požadované trajektorie robotu. 2019.
 • Babjak, J., Kot, T. Systém pro real-time měření okamžité spotřeby mobilního robotu. 2019.

2018

Autorizovaný software

2017

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

 • Jochec, J., Babjak, J. Battery Management System (BMS 6-10S) pro mobilní roboty. 2017.
 • Jochec, J., Babjak, J. Battery Protection System v1.2 pro mobilní roboty. 2017.
 • Jochec, J., Pastor, R. Shield pro kráčející mobilní robot Marvin. 2017.
 • Pastor, R. 3D laserový skener pro tvorbu map. 2017.
 • Pastor, R. Senzorová nástavba na nohu robotu. 2017.

2016

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory

 • Novák, P., Mokroš, M. Pouzdro měřícího přístroje. 2016.

2015

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2014

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2013

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory

2012

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2011

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

 • Babjak, J., Krys, V. Řídicí systém efektoru průzkumného mobilního robotu SGS. 2011.
 • Babjak, J., Krys, V. Řídicí subsystém adaptabilního efektoru robotu Hardy. 2011.
 • Babjak, J., Krys, V. Řídicí systém průzkumného mobilního robotu SGS. 2011.
 • Babjak, J., Krys, V. Řídicí systém průzkumného mobilního robotu AEGIS. 2011.
 • Babjak, J., Krys, V. Řídicí systém servisního zásahového mobilního robotu ARES. 2011.
 • Babjak, J., Krys, V. Řídicí systém pro zařízení pro odběr vzorků. 2011.
 • Běhal, R. Náprava pro podvozek se všesměrovými koly s pohonem v kolech. 2011.
 • Kárník, L., Koziorek, J. Více funkční rameno pro mobilní roboty. 2011.
 • Kárník, L., Koziorek, J. Čtyřkolový robot pro monitoring různých veličin. 2011.
 • Kárník, L., Vala, D. Řídicí jednotka na malé stejnosměrné motory pro mobilní roboty. 2011.
 • Kárník, L., Soukup, M. Retranslační stanice pro mobilní roboty. 2011.
 • Kárník, L., Koziorek, J. Víceprstý efektor pro nástavbové moduly mobilních robotů. 2011.
 • Kárník, L., Koziorek, J. Malý pásový robot pro monitorování. 2011.
 • Kárník, L., Koziorek, J. Stend pro testování umělého svalu s TiNi pružinou. 2011.
 • Klečková, Z., Kocich, R., Mihola, M., Macháčková, A. Testovací stand s dieselovým motorem. 2011.
 • Klečková, Z., Kocich, R., Mihola, M., Macháčková, A. Modul pro transformaci energie odpadního tepla spalin mikroturbíny na elektrickou energii. 2011.
 • Kocich, R., Mihola, M. DCAP jako kontinuální SPD proces. 2011.
 • Konečný, Z. Konstrukce konzoly pro cejchování odpružených kolových vedení. 2011.
 • Konečný, Z., Folta, Z. Univerzální přípravek pro cejchování pružin kolového vedení. 2011.
 • Konečný, Z., Rak, J. Rekonstrukce brzdného vozíku vyráběného ve firmě LMR s.r.o. 2011.
 • Kopec, P. Interface. 2011.
 • Krys, V., Gloger, M. Přepravka se vzorkovnicemi pro odběr plynů. 2011.
 • Krys, V., Gloger, M. Přetlakovaný řídící a rozváděcí box. 2011.
 • Krys, V., Gloger, M. Přepravka se vzorkovnicemi pro odběr kapalin. 2011.
 • Krys, V., Gloger, M. Ventilový a přepravní box se vzorkovnicemi pro odběr kapalin. 2011.
 • Krys, V., Tomek, L. Měnič napětí. 2011.
 • Krys, V., Greguš, P., Tomek, L. Modulární akumulátorový box. 2011.
 • Krys, V., Tomek, L. Odpojovač zátěže. 2011.
 • Krys, V. Detektor nebezpečných látek pro mobilní robot. 2011.
 • Krys, V., Mostýn, V., Hanzlík, D. Podvozek monitorovacího mobilního robotu. 2011.
 • Krys, V., Gloger, M. Ventilový a přepravní box se vzorkovnicemi pro odběr plynů. 2011.
 • Krys, V., Mostýn, V., Babjak, J., Šeděnka, J. Senzorická hlava pro mobilní robot. 2011.
 • Lipina, J. Těsnící kryt. 2011.
 • Macháčková, A., Klečková, Z., Kocich, R., Mihola, M. Testovací stand s hybridním agregátem. 2011.
 • Macháčková, A., Klečková, Z., Kocich, R., Mihola, M. Modul pro indikaci množství vyráběné elektrické energie získané při transformaci energie odpadního tepla spalin mikroturbíny na elektrickou energii. 2011.
 • Macháčková, A., Klečková, Z., Kocich, R., Mihola, M. Mobilní plynová řada pro testování alternativních paliv. 2011.
 • Mostýn, V., Ecler, Z. Kolové vedení odpružené pro klec. 2011.
 • Mostýn, V., Ecler, Z. Kolové vedení odpružené pro skip. 2011.
 • Novák, P. Senzorický subsystém mobilního robotu. 2011.
 • Novák, P., Noskievič, P. Obvody úpravy elektrických signálů. 2011.
 • Novák, P. Embedded řídicí systém hydraulického pohonu. 2011.
 • Novák, P., Mžik, J. Podvozek mobilního robotu. 2011.
 • Studénka, M. Návrh a realizace zkušebního stendu pro funkční zkoušky vodíkového generátoru. 2011.

2010

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2009

Prototypy, funkční vzorky

2008

Autorizovaný software