VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Podklady pro výuku

Materiály uvedené na této stránce jsou k dispozici pouze přihlášeným uživatelům (tedy studentům a zaměstnancům VŠB-TU Ostrava).

Pro jejich stažení se proto přihlašte pomocí jednotného přihlašovacího systému (odkaz úplně vpravo nahoře, heslo stejné jako používáte např. pro školní poštu).

Elektronická skripta zaměřená na robotiku

Oblast Publikace Autoři
CAD/CAM pdf Tvorba výkresové dokumentace v systému Creo (2012) Hanzlík, D.
pdf CAD I - návody do cvičení (2012) Lipina, J., Studénka, M.
pdf Kinematické a dynamické analýzy v systému Creo (2012) Krys, V., Mžik, Chamrad
pdf Modelování a základy tvorby výkr. dok. v Pro/E Wildfire 4.0 (2010) Valtová, B.
html CAD III - Pevnostní analýzy (2007) Konečný, Z., Krys, V., Kot, T.
pdf Modelování a analýza konstrukcí průmyslových robotů II (2002) Mostýn, V.
Robotika pdf Roboty a manipulátory (2012) Skařupa, J.
pdf Navrhování a praktické aplikace biorobotických zařízení (2012) Karník, L.
pdf Praktické aplikace servisních robotů (2012) Karník, L.
pdf Využití servisních robotů v nestrojírenských aplikacích (2011) Karník, L.
pdf Řízení průmyslových robotů (2009) Mostýn, V.
pdf Teorie průmyslových robotů Mostýn, V., Skařupa, J.
pdf html Průmyslové roboty a manipulátory (2008) Skařupa, J.
pdf Průmyslové a servisní roboty (návrh, metody, prostředky) Skařupa, J.
pdf Biorobotika (2007) Karník, L.
pdf Robotizace v nestrojírenských oborech (2000) Karník, L.
Mechatronika pdf html Mechatronika průmyslových robotů (2012) Mostýn, V., Krys, V.
pdf Mechatronika (2001) Mostýn, V.
RTP pdf RTP - navrhování a praktické aplikace (2012) Karník, L.
pdf Navrhování RTP (2009) Burkovič, J.
pdf Mechanizace a automatizace výrobních zařízení (2003) Burkovič, J.
Metodika
konstruování
pdf Kreativita a inovační myšlení v konstruování (2007) Skařupa, J.
PŘS,
senzorika
pdf Senzorika servisních robotů (2012) Gloger, M.
pdf Průmyslové řídicí systémy I (2011) Novák, P.
pdf Průmyslové řídicí systémy II (2011) Novák, P.
pdf Průmyslové řídicí systémy (2013) Novák, P.
Programování
PR a RTP
pdf Ovládání robotů ABB - IRC5 (2018) Vocetka, M.
pdf Programování stavebnic Fishertechnik (2012) Marek, J.
pdf Konstrukce a řízení PR (2012) Gloger, M.
pdf Postup tvorby simulace třídění puků v programu RobotStudio (2012)
 + zip zdrojové soubory   wmv ukázková animace
Mžik, J.
pdf Použití průmyslové kamery pro identifikaci barevných puků (2012) Chamrad, T.
pdf ABB RobotStudio - návody (2011) Šablatura, J., Lipina, J.

Doplňkové vzdělávací publikace

Oblast Publikace Autor
Mezilidská
komunikace
pdf Jak tvořit prezentace Kočí, P.
pdf Psychologické základy lidské komunikace Paulík, K.
pdf Týmová práce Kantorová, K.
Jazyk,
úprava písemností
pdf Jak psát bakalářskou práci Petruželka, J.
html Internetová jazyková příručka Akademie věd ČR
pdf Bibliografické citace Tkačíková, D.
Strojnictví pdf Výpočty a konstrukce strojních dílů Havlík, J.

Různé

Oblast Dokument Autor
Otázky ke zkouškám pdf Průmyslové roboty a manipulátory (akt. 01/2010) Skařupa, J.