VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezena celkem 1 závěrečná práce odpovídající výběru:

2020/2021 - Magisterské studium

Vít Kaštovský

diplomová práce

Vít Kaštovský

Konstrukční návrh víceprstého efektoru

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.