VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 12 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2021/2022 - Magisterské studium

2021/2022 - Bakalářské studium

Tomáš Drastik

bakalářská práce

Tomáš Drastik

Automatizované pracoviště pro demonstrační účely

vedoucí: Ing. Petr Oščádal

Aleš Franc

bakalářská práce

Aleš Franc

Efektor s posuvnými úchopnými prvky

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Daniel Hartmann

bakalářská práce

Daniel Hartmann

Inovace mobilního servisního robotu BigFoot

vedoucí: Ing. Petr Oščádal

David Martynek

bakalářská práce

David Martynek

Konstrukční návrh efektoru pro manipulaci s KLT boxy

vedoucí: Ing. Zdeněk Zeman

Lukáš Stypa

bakalářská práce

Lukáš Stypa

Návrh automatického testovacího systému

vedoucí: Ing. Václav Krys, Ph.D.