VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 23 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2019/2020 - Magisterské studium

Lukáš Hoza

diplomová práce

Lukáš Hoza

Zařízení pro ovíjení palet

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Vít Kaštovský

diplomová práce

Vít Kaštovský

Konstrukční návrh víceprstého efektoru

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

2019/2020 - Bakalářské studium

Jan Filip

bakalářská práce

Jan Filip

Víceúčelový stůl pro robot UR3

vedoucí: Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.

Tereza Hanáková

bakalářská práce

Tereza Hanáková

Pneumatické pohonné jednotky pro robotiku

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Jakub Chlebek

bakalářská práce

Jakub Chlebek

Návrh demonstračních úloh s robotem UR3

vedoucí: Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.

Martin Kantor

bakalářská práce

Martin Kantor

Návrh otočného stolu pro 3D skenování

vedoucí: Ing. Jiří Suder

Václav Kožušník

bakalářská práce

Václav Kožušník

Čelisťové efektory pro manipulaci s materiálem

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Tomáš Poštulka

bakalářská práce

Tomáš Poštulka

Zařízení pro uchování vzorků půdy pro robot K3P4

vedoucí: Ing. Robert Pastor