VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Neprůmyslové vlastnictví: Autorské právo
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Řízení vědy výzkumu a vývoje a jejich trendy
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Neprůmyslové vlastnictví: Autorské právo. In Řízení vědy výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. s. 151-154. ISBN 80-7368-200-1.