VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Servisní roboty určené pro práci pod vodou
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Servisní roboty určené pro práci pod vodou. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 10, s. 57-57. ISSN 1335-2938.