VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Technologie Top Down Design v návrhu struktur robotů
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: AT&P journal
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Technologie Top Down Design v návrhu struktur robotů. AT&P journal. 2005, roč. XII, č. 2, s. 43-44. ISSN 1335-2237.