VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Selection of wheel chassis for mobile robots in course of production processes automation
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: 6th International Multidisciplinary Conference, North University of Baia Mare, Romania
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Selection of wheel chassis for mobile robots in course of production processes automation. In 6th International Multidisciplinary Conference, North University of Baia Mare, Romania. 2005. pp. 329-334. ISSN 1224-3264. ISBN 973-87237-1-X.