VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: The model of extension of service robot for monitoring and obtained metrical 3D information
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. The model of extension of service robot for monitoring and obtained metrical 3D information. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 123-126. ISSN 1210-0471.