VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: The application of Top Down method in mechanisms
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. The application of Top Down method in mechanisms. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 127-131. ISSN 1210-0471.