VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Analysis of body model for detection 3D metric data in MSC/ADAMS system
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the International scientific conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005
Autoři:

Kárník Ladislav

Turoň M.

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Turoň, M. Analysis of body model for detection 3D metric data in MSC/ADAMS system. In Proceedings of the International scientific conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 35-38. ISBN 80-248-0905-2.