VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Několik poznámek k aplikaci e-learningu v technických oborech
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník abstraktů Konference BELCOM\' 05, Trendy v e-learningu
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2005
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Několik poznámek k aplikaci e-learningu v technických oborech. In Sborník abstraktů Konference BELCOM\' 05, Trendy v e-learningu. Praha, 2005. s. 34. 1-34. 5. ISBN 80-01-032203-5.