VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Aplikace robustních algoritmů pro polohové servosystémy robotů
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Schindler P.

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Schindler, P. Aplikace robustních algoritmů pro polohové servosystémy robotů : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. 124 s.