VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Létající roboty
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Létající roboty. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 4, s. 47-47. ISSN 1335-2938.