VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Využití servisních robotů pro monitoring
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Využití servisních robotů pro monitoring. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 11, s. 20. ISSN 1335-2938.