VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Usage possibilities of mobile robots with manipulation body in course of production processes automatization
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: The International Meeting Of The Carpathian Region Specialists In The Field Of Gears, 5th Edition, Baia Mare, Romania
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Usage possibilities of mobile robots with manipulation body in course of production processes automatization. In The International Meeting Of The Carpathian Region Specialists In The Field Of Gears, 5th Edition, Baia Mare, Romania. 2004. pp. 149-154. ISSN 1224-3264.