VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Využití umělých svalů v servisní robotice
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: AUTOMA
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Využití umělých svalů v servisní robotice. AUTOMA. 2004, roč. 10, č. 1, s. 32-33. ISSN 1210-9592.