VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Monitorování servisními roboty
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: AUTOMA
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Monitorování servisními roboty. AUTOMA. 2004, roč. 10, č. 5, s. 18-20. ISSN 1210-9592.