VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Kráčející roboty
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Technik
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Kráčející roboty. Technik. 2004, roč. XI, č. 1-2, s. 8-11. ISSN 1210-616X.